VA-arbeten, vägunderhåll och jordbrukstjänster i Vara & Skaraborg

På Valdemars Maskinstation har vi lång erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten samt jordbruk. Nedan finner ni information om de olika tjänster vi kan hjälpa er med.


Mark & Anläggning

Med ett stort urval av mark- och anläggningsmaskiner såsom grävmaskiner, buskröjningsaggregat och vägräckesklippare gör att vi kan erbjuda ett brett spektrum av tjänster inom mark- och anläggningsarbete. Några av våra tjänster är VA-arbete, vägbygge, grundarbete, dikesrensning, betesputsning, snöröjning och sopning. Vi ägnar oss även mycket åt buskröjning vid vägkanter.


Täckdikning

Vi utför täckdikning för plöjning av dräneringsrör eller slang.


Jordbruk

I företaget finns erfarenhet av alla delar av jordbruksarbete. Skördetröskning och ogräsbekämpning är två exempel på våra jordbrukstjänster. Hör av dig med det du vill ha hjälp med, så ordnar vi det också.